Privacy- & cookieverklaring

1. Privacy verklaring

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke


Deze privacy- en cookie verklaring geldt op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens en cookieverklaring door Coark. Coark is onderdeel van de maatschap Nevik Brown Holding B.V., waarbij Coark is gevestigd aan de Appelmarkt 11a, 1681 PE Zwaagdijk, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80383904 (hierna: “Coark”, “ons” of “wij”).

Indien u gebruik maakt van onze, diensten en of onze producten, waaronder onze website coark.nl , en u een account aanmaakt (hierna: “digitale diensten”), worden privacy gevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) van u verwerkt. Onder het verwerken, verstaan wij al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de diensten, producten en digitale diensten die worden uitgevoerd door onze onderneming.

 

1.2 Minderjarigen 

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan mag u alleen persoonsgegevens aan Coark verstrekken als u ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie artikel 1.3. Grondslagen voor de verwerking). Wij kunnen niet altijd controleren of iemand daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Om te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming, raden wij ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

 

1.3 Grondslagen voor de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van één van de volgende wettelijke grondslagen:
 

 • Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een (koop)overeenkomst, abonnement of bij het registreren voor een account. De verwerking is noodzakelijk om het product of de dienst te kunnen leveren. 
 • Uw toestemming: wij verwerken uw gegevens als u daar voor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer wij persoonlijke profielen van u opbouwen (zie ook artikel 1.9. Profilering). Daarom informeren en vragen wij u toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen wij u toestemming voordat wij tracking cookies plaatsen en uitlezen (zie ook artikel 1.8. Cookies) of voordat wij u (elektronische) commerciële boodschappen toesturen. 
 • Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken uw persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Zoals betalingsgegevens, waarvan de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons verplicht deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken uw gegeven, omdat wijzelf of een derde hier een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bij heeft, zoals het beveiligen van onze digitale diensten en/of na uw aankoop te kunnen informeren over onze soortgelijke producten en/of diensten. In dat geval zullen wij altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

   

1.4 Soorten gegevens 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Uw naam, adres en woonplaats; 
 • Uw contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Uw geboortedatum en leeftijd; 
 • Uw geslacht (en soms relatiestatus); 
 • Uw profiel naam (nickname) en (profiel)foto (avatar); 
 • Uw locatie gegevens, zoals GPS-coördinaten en/of geolocatie afgeleid van uw IP-adres; Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens; 
 • Uw aankoopgeschiedenis.


Het is niet zo dat wij altijd alle gegevens van u gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens wij gebruiken, hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken (zie ook artikel 1.6. Doeleinden voor de verwerking). Wij hebben er bewust voor gekozen om geen (of zo min mogelijk) bijzondere persoonsgegevens te gebruiken, en wij vragen u ook deze niet aan ons te verstrekken bijvoorbeeld via open invulvelden. Bijzondere persoonsgegevens omvatten gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. 

Zo gebruiken wij bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras,

Enkele van bovengenoemde soorten gegevens kunnen wel gezien worden als gevoelige gegevens, bijvoorbeeld gegevens van minderjarigen en locatiegegevens. Ook combineren wij bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van u op te bouwen, zodat wij u gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen (zie ook ‘9. Profilering‘). Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op uw privacy, zullen wij daar extra zorgvuldig mee omgaan.

1.5 Bron van verkrijging

Er zijn gegevens die wij verkrijgen via cookies en soortgelijke technieken. Bijvoorbeeld de gedetailleerder (technische) gegevens over de apparaten die u gebruikt. Zie ook artikel 1.8. Cookies en 1.9 Profilering.

Wij kunnen ook van derden (bijvoorbeeld Google en Meta) informatie ontvangen over uw geschatte geolocatie (de regio of het land waar u woont). Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie, en om fraude of misbruik tegen te gaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens ontvangen in geval van een samenwerking. Ook kunnen wij gegevens inkopen voor marketingdoeleinden, om de gegevens die wij van u hebben te aan te vullen aan de hand van (algemene) profielgegevens van derde partijen, zodat wij u gerichte content of aanbiedingen kunnen tonen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan het wettelijke kader.

1.6 Doeleinden voor de verwerking 


Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om u onze diensten, producten en/of informatie, zoals een Digitale Dienst, aan te bieden en te kunnen laten werken; 
 • Zodat u via onze Digitale Dienst informatie kan plaatsen en uitwisselen. Als Digitale Dienst deze mogelijkheid bied, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst; 
 • Om uw gebruikersinformatie, push- en service berichten (via uw mobiele telefoon of per e-mail) te sturen; Om onze Digitale Dienst en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, fouten op te lossen en te optimaliseren; 
 • Voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst, zoals de aankoop, levering en facturatie van uw product, dienst, voucher of abonnement, of uw deelname aan een winactie; Voor het samenstellen van statistieken om onze Digitale Dienst en de effectiviteit van content en advertenties te optimaliseren; 
 • Voor het signaleren van trends, zoals van kijk- en luistergedrag (podcast), zodat wij onze diensten en producten kunnen verbeteren; 
 • Om door middel van het vastleggen en analyseren van uw klik- en surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen en/of aan de hand van algoritmes voorspellingen over uw voorkeuren te doen zodat wij u gerichte content en advertenties kunnen tonen welke beter aansluiten bij uw interesses (zie ook ‘9. Profilering‘); 
 • Om u via onze klantenservice ondersteuning te kunnen bieden, zowel telefonisch als via onze digitale klantenondersteuning portals; 
 • Zodat u gemakkelijk content kunt delen op sociale netwerken; 
 • Voor marketingdoeleinden, zodat wij ons op bepaalde (groepen) gebruikers kunnen richten voor onze diensten en advertenties; Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden, en verslaglegging richting onze partners, en Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het verifiëren van uw leeftijd of om uitvoering te geven van uw rechten als betrokkene (zie ook ‘12. Rechten als betrokkene‘).

   

1.7 Delen van gegevens


Uw gegevens kunnen binnen Coark worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook artikelen
1.1 Verantwoordelijke, 1.8. Cookies en 1.9. Profilering. Gegevens die wij ontvangen of afleiden uit cookies, zoals interesse profielen, worden echter niet meer gedeeld tussen onze e-commerce diensten en de rest van onze Digitale Diensten. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over uw gegevens. Denk hierbij aan de volgende partijen: Leveranciers en dienstverleners die onze diensten uitvoeren en/of het door u gewonnen of bestelde product kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens delen met verkopers voor wie wij bemiddelen, of waarbij u via onze Diensten een reservering maakt/voucher verzilverd, voor de uitvoering van de koopovereenkomst. Daarnaast delen wij ook gegevens met leveranciers van software die wij gebruiken. Commerciële partners, mediabureaus en/of adverteerders, waarmee wij gezamenlijk veilingen, deals, events en prijsvragen organiseren.

Social media partijen, zoals Facebook en Google. Wij kunnen op een veilige (gepseudonimiseerde) manier e-mailadressen van gebruikers matchen met deze partijen, zodat wij (vergelijkbare) doelgroepen via social media kunnen targetten, zij krijgen dan voor hen relevante advertenties en/of zoekresultaten te zien; Producenten die programma’s voor ons of samen met ons produceren. In sommige gevallen kunnen kandidaten en deelnemers zich via onze Digitale Diensten aanmelden. Wij kunnen deze gegevens dan doorsturen naar de producent.

Sommige van onze websites en apps bieden de mogelijkheid bepaalde content op sociale media te delen. U krijgt dan de vraag om in te loggen met uw inloggegevens voor dat sociale media platform. In dat geval wordt er een link naar de website die u wilt delen op de respectievelijke website of het respectievelijke platform voor sociale media geplaatst. De dienst die wij gebruiken om het delen van content op sociale netwerken mogelijk te maken, kan bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, geolocatiegegevens verkregen uit uw IP-adres, de URL die naar de website leidt en de datum en het tijdstip waarop u onze website of app hebt bezocht en gebruik.

 

1.8 Cookies

Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”), met uw toestemming kunnen wij de gegevens die door deze cookies worden verzameld ook delen met derden. Ook kunnen wij uw klikgedrag op onze e-mails volgen, als jij eerder alle cookies op een van onze Digitale Diensten hebt geaccepteerd.

Wilt u meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies wij waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring.

 

1.9 Profilering


Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van profilering. Als jij daar u toestemming voor gegevens bij het aanmaken van uw account en/of uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van tracking cookies.

Profilering houdt in het verzamelen , analyseren en combineren van (persoon)gegeven met als doel onze producten te verbeteren en uw content en advertenties te kunnen laten zien die aansluiten bij uw interesses.

Dit kunnen wij doen door u in te delen in bepaalde (interesse-)categorieën of doelgroepen. Ook kunnen wij algoritmes gebruiken die ervoor zorgen dat wij u bepaalde producten en/of content kunnen aanbevelen op basis van uw online gedrag, zonder dat wij dit opslaan in een profiel. Dit geldt overigens niet voor ons gehele netwerk. Profilering op basis van cookies binnen onze Dienst is afgescheiden van de rest van onze Digitale Diensten. Dit betekent dat wije geen interesseprofielen meer vanuit onze Diensten koppelen aan uw account. 

Voor het opbouwen van de profielen kan het profilering-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in artikel 1.4. Soorten gegevens. Zie artikelen 1.5. Bron van verkrijging en 1.8. Cookies voor meer informatie over hoe de gegevens worden verkregen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als  resultaat dat wij bepaalde (interesse-)categorieën aan u toebedelen. Dit worden ook wel  taxonomieën genoemd. Wij hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens (ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten. Ook profileren wij u niet als u heeft aangegeven dat u jonger bent dan 16 jaar.

Het belang van profilering is dat wij uit het profiel en/of uw gedrag kunnen afleiden in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij u zouden passen. Profilering zorgt er dus voor dat zowel content en advertenties beter bij uw interesses aansluiten. 

Wij gebruiken profilering niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zoals om te besluiten of wij u wel of niet een bepaald product, dienst of prijs aanbieden. Toch kan profilering een impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u worden gekoppeld. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met info@coark.nl.

 

1.10 Bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor u gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die wij aan alle soorten gegevens kunnen meegeven,dit bepalen wij per verwerking. Wat het gebruik van onze digitale diensten betreft bewaren wij uw gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van onze account tot 2 jaar na laatst inlog. Bent u langer periode inactief, dan zullen wij u daarover een bericht sturen en uw gegevens verwijderen, tenzij u anders aangeeft.

 

1.11 Beveiliging


Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Dit doen wij door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek.


Hiermee proberen wij te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als wij zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten wij deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Zie ook artikel 1.7. Delen van gegevens.

1.12 Rechten als betrokkene


U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of

over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heeft u het recht op menselijke tussenkomst met betrekking tot het profiel wat wij van u opbouwen (zie ook artikel 1.9. Profilering). Wij proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat u in de profielpagina op één van onze Digitale Diensten uw gegevens kunt inzien en corrigeren. Of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven dat u geen toekomstige berichten meer wil ontvangen.

Tot slot willen wij u wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruikers van de Belgische website Actievandedag.be kunnen zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.13 Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig op wijzigingen te controleren. Als wij grote wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze Digitale Diensten te plaatsen, via e-mail of doordat wij opnieuw toestemming vragen.

 

2. Cookie verklaring


2.1 Wat zijn cookies en hoe zet Coark ze in?


Een cookie is een klein tekstbestand dat wij opslaan in uw browser of app (die u
op een apparaat (zoals een mobiele telefoon, computer, of tablet) als u één van onze websites of apps bezoekt en dat wij uitlezen bij een volgende bezoek. Dit kunnen zowel cookies zijn die afkomstig zijn van de website die u bezoekt (first party cookies) als ook cookies die wij (laten) plaatsen via derde partijen (third party cookies). Denk aan social media partijen en Advertentie Partners. Om u te informeren en toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies gebruiken wij op al onze website en een consent manager. uw cookie instellingen worden op de website apart opgeslagen en onthouden. Als u op onze website toestemming geeft voor de doeleinden voor verwerken. Betekent dit dat wij bepaalde informatie met behulp van cookies vanuit onze website aan elkaar kunne koppelen, zoals uw online intersses. Er wordt geen informatie uit cookies tussen diverse apparaten of tussen apps en websites gedeeld, behalve als u inlogt in uw account. 

Wanneer u bent ingelogd kunnen wij ook aan de hand van tracking cookies (mits u daar toestemming voor heeft gegeven) informatie over uw gedrag via een browser koppelen aan gedrag dat u op een ander apparaat of in onze website vertoont, als u daar ook bent ingelogd. Als u dat niet wil, kunt u altijd uw cookies uitschakelen door in uw browser of in de app naar ‘Cookie instellingen’ te gaan of in de browser op de privacy knop onderaan het scherm te klikken. Om te zorgen dat uw gedrag niet meer aan elkaar wordt gekoppeld is het voldoende om op één van deze applicaties (apparaat, browser of app) uit te loggen of uw tracking cookies uit te schakelen.

Ook maken wij onderscheid tussen de diverse soorten cookies die wij (laten) plaatsen op basis van wat ze doen. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen functionele, analytische en tracking cookies.Tracking cookies kunnen wij en derde partijen gebruiken voor de volgende doeleinden en/of eigenschappen:

 

 1. Gepersonaliseerde advertenties en content (aan de hand van interesseprofielen), advertentie- en content meting, inzichten in het publiek en productontwikkeling;

   

 2. Precieze geolocatie gegevens en identificatie via het scannen van apparaten;

   

 3. Social media.Functionele en analytische cookies
zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website, app en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden.

Ook analytische cookies die gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website en/of account vallen hieronder.

Tracking cookies maken het mogelijk om uw surfgedrag en kijk- en koopgedrag bij te houden.

Hieronder vallen ook cookies die worden gebruikt voor integratie van social media op een website, account (zoals ‘like” buttons), deze leggen  vaak ook uw surfgedrag vast.

De tracking cookies die surfgedrag vastleggen en gebruikt kunnen worden om uw profiel op te bouwen, worden ook wel profilering cookies genoemd. Onder tracking cookies vallen ook cookies die advertentienetwerken plaatsen om advertenties toe te spitsen op u. Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op uw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn scripts, web beacons, pixels en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde. Waar wij in deze Cookieverklaring over ‘cookies’ spreken, bedoelen wij ook soortgelijke technieken.

 

2.2 Welke cookies kunnen worden geplaatst bij een bezoek op onze website?


Functionele en analytische cookies
Voor een werkende website gebruiken wij functionele en analytische cookies en soortgelijke technieken. Deze cookies hebben geen tot weinig impact op uw privacy en plaatsen wij altijd.

Functionele cookies Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze Digitale Diensten. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van ingelogde status, voorkeuren of de inhoud van uw winkelmandje.

Analytische cookies Analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website, app en/of account. Dit type analytische cookies hebben geen of nauwelijks impact op uw privacy. Hieronder vallen ook de privacyvriendelijk ingestelde cookies van Google Analytics. Privacyvriendelijk betekent dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd, dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere diensten van Google en ook niet worden gedeeld met derden. Als u wel toestemming voor tracking cookies geeft, plaatsen wij de reguliere cookies van Google Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor deze dienst.

Ook worden er analytische cookies door meetbureaus geplaatst dan wel uitgelezen. Zij verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze Digitale Diensten. Een voorbeeld van deze derden zijn de zogenaamde meetbureaus, zoals Comscore, Google. 

Tracking cookies
Wij gebruiken, indien u hiervoor toestemming geeft, tracking cookies om uw ervaring op onze websites optimaal en persoonlijk te maken. Hieronder verstaan wij ook analytische cookies die een impact op uw privacy hebben. Wij hebben tracking cookies in het eerste scherm van onze consent manager in drie hoofd doeleinden en/of eigenschappen ingedeeld, die uzelf per specifiek doeleinde en eigenschap aan of uit kunt zetten door in onze consent manager te klikken op ‘Nee, instellingen beheren

Op een andere manier zelf controle uitoefenen

U kunt ook op een andere manier zelf controle uitoefenen over de cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen. U kunt op uw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze Digitale Diensten geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als u bepaalde cookies blokkeert, het kan gebeuren dat u geen (of minder goed) gebruik kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze Digitale Diensten. Een andere mogelijkheid is dat u uw computer of mobiele apparaat zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heeft u zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan u bijvoorbeeld doen als u de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze Digitale Diensten zullen wij in dit geval u opnieuw informeren en toestemming vragen. Informatie over hoe uw cookies kunt uitzetten of wissen per browser vindt u op:

 

 • Google Chrome;
 • Firefox;
 • Microsoft Edge;
 • Safari.